logo  
Biuletyn Księgarnia Konserwatorzy Dokumenty Wydarzenia Forum
               
               
  aktualizacja: 04.06.2012        
  WYDARZENIA - konferencje, sympozja, spotkania, programy
           
  data miejsce nazwa organizator opis
           
  2012        
           
  PROJEKT Leonardo da Vinci Łódź Projekt "JOCONDA" - szansa na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracy konserwatorów dzieł sztuki 10 partnerów z krajów Unii Europejskiej   więcej...
           
  2011        
           
  24-25.10.2011 Warszawa Konferencja naukowa „Konserwacja zapobiegawcza środowiska” - w pierwszą rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego    więcej... 
  26-28.09.2011 Katowice Konferencja "Paradygmat innowacji - dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski", 19. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
  23-26.05.2011 Monachium Konferenca "O3A: Optics for Arts, Architecture, and Archaeology", w ramach Sympozjum "SPIE Optical metrology" The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)    więcej... 
  12-15.05.2011 Toruń Konferencja "Jakość życia w centrach miast - warunki zamieszkania i turystyki" Wyższa Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Randazione Fundacja Romualdo Del Bianco Florencja    więcej... 
  09-10.05.2011 Horn
Austria
Konferencja "European Research Centre of Book and Paper Conservation-Restoration" European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn, Austria  
  09.05.2011 Kraków Konferencja Naukowa Studentów "Pierwsze doświadczenia i osiągnięcia studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki" Koło Naukowe Studentów WKiRDS ASP Kraków    więcej... 
  15.04.2011 Kraków Międzynarodowy warsztat podsumowujący projekt "FIBER bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi" Muzeum Narodowe w Krakowie    więcej... 
  14-15.04.2011
    NOWOŚĆ    
Warszawa Warszawskie Spotkania Konserwatorskie "Sztuka Konserwacji 2011" P.G.Mądrach, W.Weker    więcej... 
  31.03-02.04.2011 Muzeum Miasta Gdynia Konferencja naukowa "Mieszkać w Porcie". Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
Hafencity Univerisität Hamburg
  więcej... 
  31.03-02.04.2011
Sukiennice, Kraków Muzeum a Zabytek. Konflikt czy Harmonia? Muzeum Narodowe w Krakowie   więcej... 
  10-12.03.2011 Słubice Konferencja "Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce - doświadczenia, trendy, szanse" Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n/Odrą, Niemcy   więcej... 
  11.01.2011 Warszawa Międzynarodowa konferencja "Prawna ochrona dóbr kultury" Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa  
           
           
  2010        
           
  13.12.2010 Warszawa Zebranie Plenarne PKN ICOMOS Polski Komitet Narodowy ICOMOS  
  06-08.12.2010 Warszawa Konferencja naukowa "Palmyra - Królowa Pustyni. 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959-2009" Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego  
  15-20.11.2010 Lipsk, Niemcy Europejskie Targi Konserwacji, Restauracji i Renowacji Zabytków Targi w Lipsku  
  18-20.11.2010 Lipsk, Niemcy Konferencja "Architektura II połowy XX w. - badanie i ochrona" Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Niemiecki Komitet Narodowy ICOMOS  
  25-31.10.2010 Dublin, Irlandia Komitet Wykonawczy i Komitet Doradczy ICOMOS ICOMOS  
  20-21.10.2010 Warszawa Między ortodoksją  a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie   
  14-15.04.2010 Łódź Konferencja PRO-REVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, PKN ICOMOS  
  05.03.2010 Warszawa Zebranie Plenarne PKN ICOMOS Polski Komitet Narodowy ICOMOS  
           
  2009        
           
  19-21.11.2009 Poznań LVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Historia sztuki dzisiaj" Stowaryszenie Historyków Sztuki  
  24-25.03.2009 Warszawa Między ortodoksją  a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie   
           
  2008        
           
  29.06-01.07.2008 Łódź Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Rewitalizacja Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, PKN ICOMOS  
           
  2007        
           
  28-30.11.2007 Warszawa "ZABYTKI 2007"
III Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków
Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.  
  18-20.10.2007 Działdowo Konferencja "Ochrona zabytków architektury obronnej - teoria a praktyka" Polski Komitet Narodowy ICOMOS  
  11-13.10.2007 Toruń "KONSERWACJA 2007" XII Targi Konserwatorskie, X Forum Konserwatorów Zabytków Targi Toruńskie  
  17-19.09.2007 Tuczno "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2007"
VIII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studialna
Szczecin-Expo  
  18-20.06.2007 Kielce "SacroExpo" Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Kielce  
  17-20.05.2007 Warszawa 52. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie ARS Polonia S.A.  
  09.01.2007 Łódź „Łódzkie wille - piękne i nieznane”
referat prof. dr hab. Krzysztofa Stefańskiego.
Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki  
           
  2006        
           
  15.12.2006 Warszawa VI Sympozjum "Analiza chemiczna w ochronie zabytków" Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 
  08-09.12.2006 Poznań III sesja „Sztuka w Wielkopolsce”. Stowarzyszenie Historyków Sztuki  
  07-08.12.2006 Katowice Sesja „Środowisko Twórcze. Propaganda - agitacja - reklama” Stowarzyszenie Historyków Sztuki  
  30.11-01.12.2006 Toruń Sesja naukowa „ Warsztat nowoczesnego artysty” poświęcona problematyce technik i technologii malarskich w malarstwie XIX i XX w. Stowarzyszenie Historyków Sztuki  
  30.11-02.12.2006 Kazimierz Dolny Konferencja "Kazimierz - miasto zagrozone" Turystyka a ochrona zaspolów staromiejskich Internatoinal Coumcil on Monuments and Sites, Deutsches Nationalkomitee  
  23-25.11.2006 Hildesheim,
Niemcy
Weltkulturerbe Deutschland. Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven Internatoinal Coumcil on Monuments and Sites, Deutsches Nationalkomitee  
  23.11.2006 Łódź Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zagrożenia zdrowotne związane z pracą konserwatorów sztuki i pracowników muzealnictwa” Instytut Medycyny  
  23.11.2006 Lublin Konferencja naukowa „ Archikatedra Lubelska - Zabytek Sztuki i kultury polskiej. Historia, badania i konserwacja” Zamek w Lublinie  
  17-18.11.2006 Warszawa LV Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS „Wielkie Dzieła - wielkie interpretacje” Stowarzyszenie Historyków Sztuki  
  16-18.11.2006 Kijów,
Ukraina
The Training of Specialists in the Preservation and Management of Cultural Heritage Resources In Ukraine Instityte of Post Diploma Education  
  16.11.2006 Łódź Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zagrożenia zdrowotne związane z pracą konserwatorów sztuki i pracowników muzealnictwa” Instytutu Medycyny  
  09-10.11.2006 Łódź XXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej zatytułowane „Święci i ich kult w kulturze średniowiecznej Europy”    
  07.11. 2006 Łódź „Secesja w Łodzi”, autorska wystawa Wisława Jordana Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki  
  06-7.11.2006 Warszawa Konferencja "Rola konserwacji zapobiegawczej w muzeach" Polski Komitet Narodowy ICOM,
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Muzeum Narodowe w Warszawie
 
  29.06-01.07.2006 Łódź Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA 2006
Rewitalizacja - nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, PKN ICOMOS  
  22-23.06.2006 Srebrna Góra Konferencja naukowa zabytki architektury obronnej ochrona-zagospodarowanie-zarzadzanie PKN ICOMOS  
  24-26.05.2006 Kraków Miedzynarodowa Konferencja "Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku - szanse i wyzwania" Międzynarodowe Centrum Kultury