logo  
Biuletyn Księgarnia Konserwatorzy Dokumenty Wydarzenia Forum
               
               
           
  KSIĘGARNIA - sprzedaż wysyłkowa, zamówienia proszę składać mailem lub pocztą na adres redakcji
           
  tytuł autor wydawca opis
           
  2009        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol.20 No 1-4 (76-79) 2009   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
           
  2008        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol.19 No 1-4 (72-75) 2008   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
           
  2007        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol.18 No 1-4 (68-71) 2007   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
           
  2006        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol.17 No 3-4 (66-67) 2006   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol.17 No 1-2 (64-65) 2006   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Studia i materiały, T.XV 
Brokaty wytłaczane w gotyckim malarstwie i rzeźbie na terenie małopolski
Z. Kaszowska ASP Kraków  
  Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku, t.I pod red. J. Malinowskiego Neriton, Warszawa  
  O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku T. A. Pruszak Neriton, Warszawa  
  Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku J. Wasilewska-Dobkowska Neriton, Warszawa  
  Tytus Czyżewski. Malarz – poeta A. Soczyńska Neriton, Warszawa  
  W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych pod red. K. Nowakowskiej-Sito Neriton, Warszawa  
           
  2005        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 16 No 2-4 (61-63) 2005   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 16 No 1 (60) 2005   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Studia i materiały, T.XIV 
Konserwacja zabytków sztuki na Dolnym Śląsku i terenach przyległych. 50 lat działalności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  ASP w Krakowie Bogato ilustrowany, rozbudowany katalog dokumentujący działalność konserwatorską Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie na Dolnym Śląsku, zawierający artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom. Zasadniczą część tomu stanowią katalogi i spisy prac studenckich, usystematyzowane według rodzajów zabytków. Dużym ułatwieniem jest spis kart katalogowych, ich bibliografia i indeks nazw miejscowości
  Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego A.Soćko Neriton, Warszawa  
  W poszukiwaniu światła, kształtu i barw. Artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960 H.Bartnicka-Górska, J.Szczepińska-Tramer Neriton, Warszawa  
  Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 Wojciech Romaniak Neriton, Warszawa  
  Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. T.Epsztein Neriton, Warszawa  
  Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) A.Melbechowska-Luty Neriton, Warszawa  
  Posłanie pewnego izografa Josifa do carskiego izografa i najmądrzejszego żywopisca Simona Fiodorowicza. Rosyjski XVII-wieczny traktat o sztuce malowania ikon A.Pospiszil Neriton, Warszawa  
  Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a Cerkiew panująca T. Nasierowski Neriton, Warszawa  
  Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych Piotr Korduba Neriton, Warszawa  
  Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005 A. Dzierżyc-Horniak Neriton, Warszawa  
  Metaloplastyka żydowska w Polsce A. Chrzanowska Neriton, Warszawa  
           
  2004        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 15 No 3-4 (58-59) 2004   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 15 No 1-2 (56-57) 2004   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Wanda Macedońska. Malarstwo i rysunek   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź Monografia twórczości malarskiej Wandy Macedońskiej
  Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854-1945 J. Dominikowski Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź Monografia jednego z najcenniejszych cmentarzy w Polsce, należących do rodziny zabytkowych nekropolii Europy - Cmentarza Starego Łodzi. Jej autorem jest Jan Dominikowski, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monografia jest pierwszym wydawnictwem poświeconym całej, trójwyznaniowej nekropolii łódzkiej (katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej). Opracowanie koncentruje się na architekturze, sztuce i rzemiośle artystycznym zachowanym na terenie cmentarza oraz na sylwetkach twórców nagrobnych dzieł sztuki. Publikacja składa się z dwóch czesci. Pierwsza jest czterystustronicowa naukowe opracowanie, opatrzone przypisami, bibliografia oraz indeksem inwentaryzacyjnym. Druga cześć stanowią: katalog obejmujący wszystkie obiekty cmentarza oraz szczegółowa mapa obiektów Cmentarza Starego.
  Studia i materiały, T.XIII 
Autor – dzieło sztuki – konserwator – odbiorca
G. Korpal ASP w Krakowie Tom odbiegający nieco od dotąd prezentowanej tematyki ściśle związanej z zagadnieniami praktyki konserwatorskiej, wprowadzający czytelnika w świat rozważań teoretycznych. Autorka z pełnym przekonaniem podkreśla kreacyjny charakter prac konserwatorskich, ich wpływ na przetrwanie wartości artystycznych w dziele, a także – zgodny z intencją artysty – przekaz jego wartości współczesnemu odbiorcy
  Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi pod red. J. A. Chrościcki, J. Głażewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz Neriton, Warszawa  
  Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 J.Kucharzewska Neriton, Warszawa  
         
           
  2003        
           
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 14 No 3-4 (54-55) 2003   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 14 No 1-2 (52-53) 2003   Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź  
  Studia i materiały, T.XII 
Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie
J. Wyszyńska ASP w Krakowie Wyczerpujące omówienie procesu dublowania – jednego z podstawowych zabiegów konserwatorskich w jego całościowym ujęciu. Obejmuje historię, technologię, zagadnienia ekspozycyjne, deontologiczne i inne; zawiera porównanie właściwości wybranych mas dublażowych i spoiw stosowanych w konserwacji płóciennych podobrazi malowideł sztalugowych na podstawie badań laboratoryjnych, obserwacji i doświadczeń wynikających z praktyki konserwatorskiej
  Architektura tatrzańskich schronisk Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym M. Kulig Neriton, Warszawa