logo  
Biuletyn Księgarnia Konserwatorzy Dokumenty Wydarzenia Forum
    tytuł zasady archiwum      
               
         
  Zestawienie publikacji chronologicznie wg wydań (kat. A - artykuł recenzowany)
         
  autor tytuł tłumaczenie kat.
       
Vol.20 No 1-4 (76-79) 2009      
       
L. Babiński Higroskopijność i stabilność wymiarowa archeologicznego drewna wiązu po impregnacji poliglikolami etylenowymi i suszeniu liofilizacyjnym Hygroscopicity and Dimensional Stability of Archaeological Elm-wood after Treatment with Polyethylene Glycols and Freeze-drying
translation: K. Faberska
A
I. Pannenko
M. Dardniak
Wykorzystanie olejków eterycznych w dezynfekcji obiektów zabytkowych i środowiska muzealnego Application of the Essential Oils for the Disinfection of the Museum Artifacts and Environment
translation: M. Kloc
A
E. Wiłkojć
O. Buchwald-Zięcina
M. Stachurska-Barańska
„Tronująca Madonna z Dzieciątkiem” Cristoforo Scacco – badania i konserwacja „Enthroned Madonna with Child”, by Cristoforo Scacco – Investigation and Conservation Treatment
translation: A. Zebala
A
E. Palacz
W. Bartz
K. Koutny-Giedrys
Zróżnicowanie detalu ze sztucznego kamienia na obiektach Szczecina na przykładzie Akademii Morskiej na Wałach Chrobrego – elewacja i wnętrza Diversity of Artificial Stone Details Used in Design of Architectural Objects in Szczecin on the Example of Maritime University on Chrobry's Embankment – Elevation and Interiors
translation: autors
A
J.  Gierlasiński Kaplica grobowa Karola Wilhelma Scheiblera. Niewykorzystane możliwości ratowania zabytku Karol Wilhelm Scheibler's Chapel. Idle Possibilities of Rescuing the Monument
transalation: K. Pszczółkowska
A
V. Lampropulos
M. Kontonikoli
A. Karampotsos
  Study of Corrosion Patterns and Conservation Procedures of Roman Glass Vessels of 1st Century AD
from Rhodes Island – Greece
A
T. i J. Kozielec
R. Theis
Wykorzystanie magnesów trwałych w zabiegach konserwatorskich    
A. Mamoń Problemy rekonstrukcji i aranżacji malowideł ściennych w kaplicy Mariackiej przy Katedrze Wawelskiej    
R. W. Gazda
J. Olesiak
Konserwacja świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari w Egipcie. Problemy rekonstrukcji i konserwacji w aspekcie najnowszych technologii    
A. Bortkiewicz Prace konserwatorskie przy Bazylice Mniejszej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach    
ks. S. Majkut Tumba św. Wiktorii The Sarcophagus Reliquary of St. Victoria
translation: K. Koriat
 
J. i T. Kozielec Technika wykonania oraz ocena stanu zachowania rysunków wykonanych na podłożu papierowym artystki Zofii Marianny Świerczyńskiej SUMMARY The drawings on paper of Zofia Maria Świerczynska – technique and assessment of preserving state
translation: autors
 
T. Wittczak
C. Pałczyński
Zagrożenia zdrowotne dla konserwatorów dzieł sztuki związane ze stosowaniem paradichlorobenzenu    
T. Wittczak
C. Pałczyński
Zagrożenia zdrowotne artystów plastyków i konserwatorów dzieł sztuki – co nowego?    
P. Parandowski Lalibela    
  Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych – cementy romańskie, ‘denkmal’ 201    
       
Vol.19 No 1-4 (72-75) 2008      
       
I.Szmelter Nowa rama konceptualna opieki nad
dziedzictwem sztuki nowoczesnej - jako
podstawa projektu konserwatorskiego
oraz nowych procedur w budowaniu
kolekcji
New Conceptual Framework for the Preservation of the Heritage of Modern Art - as the Basis of Conservation and Guidelines A
M.Stec Planowanie i projektowanie w konserwacji dzieł sztuki Decision Making Process in Art Restoration A
A.Hola Odtwarzanie pierwotnej warstwy malarskiej przemalowanych obrazów - poszukiwanie nowych rozwiązań na przykładzie 'Portretu mężczyzny' The Reconstruction of the Orginal Painting Layers - New Solutions Search of the Case of 'Portrait of a Man' A
A.Kosakowska Projektowanie rozwiązań estetycznych w
konserwacji malowideł sztalugowych z zastosowaniem narzędzi komputerowych. Projekt rekonstrukcji XVII-wiecznego obrazu epitafijnego Anny Zalasowiczowej z kościoła p.w. ŚŚ. Jakuba i Bartłomieja w Jerzmanowicach
Aesthetic Concepts in the Restoration of Easel Paintings after the Incorporation of Computer Editing Tools. The Design for the Reconstrucion of the 17th Century Epitaph Painting of Anna Zalasewiczowa from the Church of St.Jacob and Bartholomeo in Jarzmowice A
M.Bogdanowska Komputerowa rekonstrukcja sgraffita z kamienicy Hippolitów przy Placu Mariackim w Krakowie Computer Reconstrucion of Sgaffits - the Former Decoration of the Hippolits' Hous Facade, Plac Mariacki 3 in Kraków A
A.Forczek Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania rozwiazań estetycznych w konserwacji malowideł ściennych na przykladzie transferu malowidel Zwiastowanie NMP The Application of Computer Tools in the Designing of Asthetic Solutions in the Restoration of Wall Paintings: The Case of a Detachment Depicting the Annunciation A
J.Olesiak Badania nad odtworzeniem technologii cementów romańskich. Doświadczenia i pierwsze realizacje konserwatorskie    
K.Kwiatek
P.Bolinski
Panoramiczne wizualizacje zabytków Panoramic Visualization of Monuments A
P.Bolinski Zastosowanie narzędzi cyfrowych w dokumentacji konserwatorskiej w ramach dydaktyki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie Application of Digital Tools in the Documentation of Art Aertoration - Part of the Didactic Process an the Faculty on Conservation and Restoration of Artworks at the Academy of Fine Art in Kraków A
E.Wysocka Konserwacja sztuki wideo na przykładzie rejestracji prób i spektakli Tadeusza Kantora Conservation of Video Art by Example of Documents of Tadeusz Kantor's Theatre Plays from Cricoteka Collection A
J.Sobczyk
J.S.Prauzer-Bechcicki
Cyfrowa obróbka rentgenogramów na potrzeby konserwacji - perspektywy Digital Processing of X-ray Radiograms i Conservation - Perspectives A
       
Vol.18 No 1-4 (68-71) 2007      
       
I. Jakubczyk Konserwatorskie prace badawcze i odkrycie nieznanych malowideł gotyckich w ambicie Katedry Wawelskiej   A
H. Stoksik Badania fizyko-chemiczne ceramiki wczesnosłowianskiej w celu jej odtworzenia   A
M. Rembis
A.Smolenska
Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu kolo Słomnik   A
V. Lampropoulos
P. Tzanoulinos
  Removing, Transportation Storage, Conservation and Relocation of Archaelogical Findings from Excavations in Constructions of Subway (Amalias Avenue - Syntagma Square - Athens) A
J. Perkowski
B. Gibowicz
J. Zajaczkowska-Kloda
S. Kuberski
P. Wandelt
W.Machnowski
Wpływ promieniowania jonizujacego na wybrane materiały występujące w obiektach zabytkowych. Radioliza spoiw historycznych   A
T. Kozielec Uwagi na temat masowego odkwaszania zbiorów bibliotecznych   A
  SOPRO - renowacja obiektów zabytkowych    
E. Bisaga
N. Jastrzebiowska
M. Koscielniak
M. Maciaszczyk
Archiwalia zawierające barwniki anilinowe na przykładzie zespołu dokumentów SS-Hygiene Institut    
A. Wójcik Drewno zabytkowe. Wstępne badania nad wykorzystaniem paradichlorobenzenu do zwalczania kołatkowatych    
K. Broda
L. Natkaniec-Nowak
M.Dumanska-Slowik
Biżuteria sentymentalna XIX wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu    
E. Szmit-Naud Dawne scenografie teatralne - czynniki decydujace o ich stanie zachowania i charakterystyka zniszczeń    
A. Biranowska-Kurtz DREZDENKO nad Notecia. Historia budowy miast    
M. Dabkowska Ołtarz główny w kościele p.w. Sw. Tomasza Apostoła w Nowym Miescie Lubawskim    
E.Swiatkowska-Pytel
A. Bortkiewicz
Konserwacja Bramy Mariackiej w Gdańsku    
A. Krysztofiak Organy w Sulejowie i inne organy cysterskie w Polsce    
M. Matuszczyk Konserwacja obrazu Aleksandra Kobzdeja NR 15 DUETT IN WEISS    
       
Vol.17 No 3-4 (66-67) 2006      
       
C.Schindler
J.Schubert
T.Thielmann
  New silica gel modyficated hybrid polymers for stone conservation A
C.Pałczyński
T.Wittczak
Praca konserwatora a zdrowie. Profilaktyka szkodliwych skutków zdrowotnych pracy zawodowej konserwatorów dzieł sztuki i pracowników muzeów - program profilaktyczny   A
J. Sowińska Religijne misterium a przestrzenna kompozycja wnętrz współczesnych świątyń The Sacred Mystery in the Modern Architectural Space A
M. Pawlikowski Badania mineralogiczne tynków z kaplicy Amona w świątyni Królowej Hatshepsut    
T. Kozielec
A. Strzelczyk
M. Maciaszczyk
Badanie sukcesji drobnoustrojów na papierach z 2.poł.XIX wieku odkwaszonych różnymi metodami    
H. Kalinowska
M. Błaszkowski
J. Perkowski
Próby konsolidacji drewna historycznego metodą radiacyjną    
T.Stępień Renowacja Placu Bohaterów Getta w Warszawie    
K. Grupka
A. Kuberka
Zarządzanie informacjami o meblach zabytkowych    
B. Kot Rekonstrukcja pieca wczesnobarokowego w Wielkiej Izbie Kamienicy Brzykowskiej w Przemyślu    
E. Andrzejewska
J. Witkowski
Wystrój Salonu ze Sztukateriami pałacu w Dobrzycy i jego restauracja    
A. Binarowska-Kurtz Wieleń nad Notecią. Historia budowy miast    
ks.W.Broniewski
J.Szmyt
Złóbek Bożonarodzeniowy - na nowo odkrywany. Złóbek przy "drogach świata"    
       
Vol.17 No 1-2 (64-65) 2006      
       
M. Schuster-Gawłowska Salvator mundi – późnogotycki obraz na płótnie z Katedry na Wawelu. Konserwacja i technologia The Salvator mundi – late Gothic style painting on canvas from the Wawel cathedral. Conservation and technology A
H. Małkiewiczówna Salvator mundi – późnogotycki obraz na płótnie z Katedry na Wawelu. Uwagi o ikonografii i stylu The Salvator mundi – late Gothic style painting on canvas from the Wawel cathedral. Comments on iconography and style A
I. Jakubczy Malowidła bizantyńsko-ruskie i manierystyczne w Kaplicy Mariackiej Katedry Wawelskiej. Nowe odkrycia.   A
E. Doleżyńska-Sewerniak
A. Cupa
Badania obrazów Aleksandra Gierymskiego w bliskiej podczerwieni   A
K. Stanilewicz Haftowane makaty w zbiorach katedry łowickiej The Embroidered Wall Hangings in the Cathedral Treasures Hause in Łowicz A
J. Karbowska-Berent
I. Kotala
Bioluminescencja – szybka metoda wykrywania żywych drobnoustrojów na powierzchniach zabytków – wyniki wstępnych badań   A
M. Pawłowska Pałac w Wierzbiczanach. Przykład neorenesansowego założenia pałacowo-parkowego na terenie Kujaw    
P. Kłoda Z drewna i trzciny – konserwacja architektury drewnianej    
E. Roznerska
-Świerczewska
Malowidła ścienne Józefa Mehoffera w prezbiterium kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Tmatyka i technika wykonania kompozycji malarskich    
M. Głowacki Renowacja zamku w Rynie    
D. Kacprzak Z kart historii muzealnictwa europejskiego – muzea XVIII-wiecznego Rzymu    
G. Eliazyan
P. Engel
  Ink Manufacturing Methods Used in Ancient Armenia. Revisiting the problem of iron gall ink corrosion in the light of some new materials on the ink composition  
       
Vol.16 No 2-4 (61-63) 2005      
       
M. Janocha "Nie możemy zapomnieć piękna tego..." Kilka uwag o technologii ikony. "We Cannot Forget the Beauty.." On the Technology of the Icon. A
M. Szewczyk
K. Natkaniec-Nowak
M. Lankosz
M. Bielewski
M. Dumańska-Słowik
Badania mineralogiczne pięczęci perskich Mineralogical Study of Persian Seals A
M. Rogowska
M. Stec
Problemy odspojeń sgraffit w Krasiczynie Loosing of Sgraffito Murals - the Problem of Krasiczyn A
D. Pape Rezydencja biskupów krakowskich w Kielcach – powrót renesansowego ogrodu   A
W. Sabucki
D. Rams
D. Jarmińska
Zakwaszenie zbiorów bibliotecznych   A
I. Pannenko
M. Draniak
Wykorzystanie biobójczych właściwości olejków naturalnych w muzealnictwie. Wpływ olejku rozmarynowego na wybrane gatunki grzybów strzępkowych   A
M. A. Ghoneim
F. M. Helmi
  Conservation of Heavily Corroded Group of Late Roman Coins in the Egyptian Museum in Cairo A
B. Zyska Mikologia środowiska budynków mieszkalnych i gmachów urzyteczności publicznej oraz pomieszczeń wybranych gałęzi przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem taksonomii grzybów   A
J. Perkowski
B. Karpińska,
M. Kaźmierska
J. Zajączkowska-Kłoda
S. Kuberski
Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane materiały występujące w obiektach zabytkowych. Radioliza pigmentów historycznych    
J. Rutkowski
R.A. Wójcik
Zastosowanie niektórych aparatów cyfrowych do badań malowideł w podczerwieni    
A. Flejter Zerojedynkowe zabytki    
M. Zborowska
W. Prądzyński
B. Waliszewska
Badania stanu zachowania drewna archologicznego a analiza chemiczna    
L. Piotrowska-Cześnik Konserwacja marmurowego popiersia dr. Hugo Lemcke ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie    
W. Piechówka Podwójny sekret małego obrazu z Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy    
M. Klarecki
M. Ratajczyk
Tapiseria „Maria Medycejska i Henryk IV“ z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku    
E. Dembek Zespół budynków Starego Młyna w Kwidzynie    
M. Tarkowska Wieża przy kościele parafialnym w Leżajsku    
M. Wagner   Production process for 3-D images United Sates Patent „Wanger”, May 8, 2001, No 6,228,427  
J. Golonka
J. Żmudziński
Kilka uwag w sprawie artykułu prof. Wojciecha Kurpika „Między testamentem Elżbiety Łokietkówny a Translatio Tabulae Władysława Opolczyka. Próba rekonstrukcji zdarzeń”    
W. Kurpik Ad vocem do „Kilka uwag ...”    
I. Szmelter „Nasza kulturowa przeszłość – Twoją przeszłością”. Czternaste Triennale ICOM CC, Haga, 12-16.09.2005    
J. Perkowski Konferencja „Potrzeby konserwatorskie obiektów sakralnych na przykładzie Makroregionu Łódzkiego – stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania”, 9-10.12.2005 Łódź    
G. Korpal
M. Ostaszewska
M. Lempart-Geratowska
Międzynarodowa Konferencja „Problematyka rozwarstwienia malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań”, 17.11.2006 Warszawa    
M. Podogrocki „Rotundy Grobu Bożego – szlak europejski”. Program Kultura 2000    
  Wspomienie o Janie Rutkowskim

 

 
       
Vol.16 No 1 (60) 2005      
       
I. Hammer   HAWK University of Applied Sciences and Arts Faculty of Conservation and Restoration, Hildesheim  
    The Hornemann Institute – a new scientific center in the field of preservation of cultural heritage  
U. Schadler-Saub   Restoration Theory and Practice: reception and realisation of Italian Models in the restoration of wall painting in Germany  
A. Schieweck   The Hildesheimer restorer-family Bohland – The methodology of restoration in the fifties and in the sixties of the 20th century in the Northern Germany  
J. Lehmann   An update on current knowledge about historical painting materials and painting techniques  
I. Hammer   The white cubes haven’t been white. Conservators of Hawk University of Applied Sciences and Arts in Hildesheim are investigating the facades of the Tugendhat in Brno  
H. Schulz
M. Schulz
  Enhancing simple spot tests for the analysis of binding media by micro-FTIR  
C. Schindler   Investigation of consolidation materials for volcanic tuff  
W. Wedekind   Preventative conservation for the protection of the sandstone facades in Petra, Jordan  
H. Schwarz
E. Stadlbauer
  Conservation and restoration methods of glazed architectural ceramics  
K. Műhle   Der mittelalterliche Fusboden im Lűneburger Rathaus  
O. Pung   Methylmethacrylat (MMA) - Reaktionsharz fű reversible Klebungen in der Steinrestaurierung  
B. Rittmeier   Transparentpapiere Ein Sonderfall in der Papierrestaurierung  
P. Engel   The Departament of Book and Paper Conservation. Insight in lecturing  
D. Kacprzak   Die höfische Jagd im Spiegel der blidenden Kűnste - einige Aspekten der Jagddarstellungen in der mitteleuropäischen Kunst der frühen Neuzeit  
       
Vol.15 No 3-4 (58-59) 2004      
       
W. Kurpik Doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Borys Woźnicki    
A. Krajewski
T. Biegański
J. Perkowski
K. Rybka
P. Witomski
Postępy w wykrywaniu ksylofagicznych owadów niszczących drewno zabytków w Polsce   A
P. Kozakiewicz
I. Baryś
M. Jezusek
Wpływ powłok malarsko-lakierniczych na czas osiągania przez drewno równowagi higroskopijnej   A
J. Stachera Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzanych   A
E. Greiner-Wronowa
A. Pusoska
Wpływ formaldehydu na stan zachowania szkieł przechowywanych i eksponowanych w warunkach muzealnych   A
E. Pańczyk
J. Olszewska-Świetlik
K. Chmielewski
Zastosowanie INAA do identyfikacji bieli ołowiowej w obrazach szkoły śląskiej z XV wieku   A
B. Wagner
E. Bulska
D. Rams
D. Jarmińska
W. Sobucki
Ocena przydatności procedury ekstrakcji żelaza roztworem DTPA do celów konserwatorskich   A
M. A. Ghoneim
F. M. Helmi
  Examination and Analytical Study for a Group of Late-Roman Coins in the Egyptian Museum in Cairo A
E. Święcka Bogowie i konserwatorzy: o tym czego na ścianie nie widać   A
M. Schuster-Gawłowska Gotycka antyfona na obrazie „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” z kościoła p.w. Św. Św. Piotra i Pawła w Krakowie    
D. Lizun Dwa barokowe obrazy „Chrzest Jezusa w Jordanie” oraz „Zmartwychwstanie” z empory organowej kościoła w Rogowie    
W. M. Paczkowski
K. Kurtz
Stonehenge- qasi-ewolucyjna optymalizacja megalitycznego kręgu    
D. Nowacka
V. Lampropoulos
Ikona Św. Mikołaja    
P. Barford Konserwacja dziedzictwa archeologicznego w Polsce: niektóre aktualne kwestie (cz. II)    
I. Zając Wybrane zagadnienia związane z rekonstrukcją oprawy XV-wiecznego modlitewnika    
M. Hilchen
A. Myjak
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - nadanie tytułu doktora honoris causa Borysowi Woźnickiemu. Warszawa, 23.11.2004    
E. Jędrzejewska III Międzynarodowe Sympozjum Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki. Wrocław, lipiec – sierpień 2004    
  denkmal 2004, Europejskie Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast. Lipsk, 27-30 października 2004

 

 
       
Vol.15 No 1-2 (56-57) 2004      
       
A. Tomaszewski Magia miejsc duchowych    
J. Wyszyńska Konserwacja malowideł Georga Pencza z ołtarza w Kaplicy Zygmuntowskiej Conservation of paintings by Georg pencz from the Altar in Sigismund’s Chapel at Wawel A
A. Krajewski Wpływ wieku drewna zabytkowego na wystąpienie spuszczela pospolitego An Influence of the Age of Wood on the Occurrence of the Old House Borer A
A. M. Bakr
M. Pawilkowski
Z. Sawłowicz
Badania XV-wiecznych egipskich past inkrustacyjnych Reaserch on the coloured Egyptian pastes from 15th century A
D. Kacprzak
I. Szmelter
Muzealnicy wobec profuzji wystaw czasowych- wybrane aspekty zjawiska na przykładzie muzeów niemieckich Museum Proffesional Workers Faced with the Profusion of Temporary Exhibitions – Selected Aspects of the Phenomenon  on the Basis of German Museums A
V. Lampropoulos
M. Tsafou
A. Karampotsos
Grecka Wieża na wyspie Naksos – środowisko, rodzaje zniszczeń i możliwe sposoby konserwacji A Greek Tower of Naxos Island – Environment, Corrosion Patterns and Propositions for Conservation  
D. Markowski „Uskrzydlona” Jacka Malczewskiego    
A. Mazur Dzieło Stanisława Stroińskiego i jego uczniów jako przykład emanacji szkoły włoskiej malarstwa ściennego na obszarze Rzeczypospolitej    
P. Kozakiewicz Badania drewna zabytkowego przy użyciu współczesnej tomografii komputerowej    
V. Lampropoulos
D. Nowacka
Zbiory obiektów sztuki bizantyjskiej a warunki atmosferyczne na terenie Grecji    
J. Lang Historia polichromii pałacu w Natolinie    
B. Czajkowska-Palusińska
S. Stępień
Konserwacja malowideł ściennych w nawie i na stropie prezbiterium drewnianego kościoła w Trzcinicy    
J. Tomaszewski Oprawa XV-wiecznego modlitewnika Ad vocem artykułu Izabeli Zając „Konserwacja XV-wiecznego modlitewnika”    
M. Morka Lwowska wystawa pracowni Faber & Faber, a holendersko-polska współpraca    
M. Tarkowska Modrzewiowy pałacyk Potockich w Julinie    
W. Kurpik Między testamentem Elżbiety Łokietkówny a Translatio Tabulae Władysława Opolczyka. Próba rekonstrukcji zdarzeń    
  E.C.C.O. Europejska Konfederacja Organizacji Konserwatorów-Restauratorów E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation  
  SACROEXPO – największa w Europie wystawa sakralna    
       
Vol.14 No 3-4 (54-55) 2003      
       
M. Stec Etymologia etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki   A
M. Stec Projektowanie konserwatorskie - jako droga do lepszego porozumienia między konserwatorem a zleceniodawcą Conservation Planning – the Way to a Better Understanding between Conservator and Owner A
Z. Rozłucka
J. Arszyńska
Mikroskopia fluorescencyjna UV w badaniu przekrojów warstw malarskich. Wpływ niektórych pigmentów na fluorescencję spoiw UV – Fluorescent Microscopy in the of Cross-sections of Paint Layers. The Influence of Certain Pigments on the Fluorescence of Binding Media A
A. Karwowska Historia, ikonografia i konserwacja epitafijnego (?) obrazu tablicowego z XVI wieku History, Iconography and Conservation of the 16th-century Epitaph(?) Tablet Painting A
A. Janicka Secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych w Krakowie   A
M. W. Lorenc Deterioracja obiektów kamiennych i metody jej zapobiegania   A
A. Helman-Ważny Diamentowa Sutra ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kontekście historycznym i artystycznym buddyjskich ksiąg pochodzących z terenu Azji Środkowej „The Diamond Sutra” in the Collection of the Pomeranian Library of Szczecin in the Historical and Artistic Context of Buddhist Books from Central Asia A
M. Pronobis-Bobowska
J. Czuczko
Konserwacja jedwabnego szkaplerza z krypty grobowej kościoła Św. Mikołaja w Świebodzinie    
M. Rajewska Sztuka konserwacji przeciw barbarzyństwu    
I. Uchman-Laskowska Egipski kartonaż kapłana Amenhotepa    
S. Stępień
B. Czajkowska-Palusińska
Konserwacja polichromowanych desek stropowych z kościoła w Haczowie oraz aranżacja stropu nawy z włączeniem zachowanych gotyckich desek    
M. Podkańska
M. Ratajczyk
Tapiseria Porwanie Heleny    
S. Majoch Salomon przyjmujący królową SabyPietra Dandiniego. Prace badawcze i konserwatorskie    
D. Lizun Gotycka Pieta Szreńska. Styl, historia, problemy konserwacji dzieła sztuki    
A. Sękowska Rozwarstwienie metodą „suchą” dwóch malowideł olejnych wykonanych na podobraziu drewnianym: Memento mori (XVIII/XIX w.?) i Św. Jerzy (1663). Osadzenie oddzielonej warstwy malarskiej na nowym podłożu    
A. Binarowska-Kurtz Świnoujście. Wielopłaszczyznowość działań miastotwórczych (projektowych i wykonawczych). Historia budowy miast    
J. Strilenko
N. Polackowa
R. Guculiak
A. Romanczenko
Konserwacja głównej bramy wejściowej soboru Świętego Włodzimierza w Kijowie    
M. Górzyńska
J. Olszewska-Świetlik
Wybrane żółte laki – właściwości fizykochemiczne    
P. Mańkowski
E. Pilecka-Pietrusińska
Metody pomiaru wilgotności drewna    
E. Święcka Atrakcja turystyczna – konserwacja materii i idei    
E. Schmit-Naud Materiały do konserwacji i restauracji malarstwa: werniksy i spoiwa retuszerskie    
M. Kozarzewski Oczyszczanie powierzchni – materiały i metody, Dűseldorf 29.09.-4.10.2003    
I. Zając X Kongres IADA w Getyndze    
M. Dudas Wystawa: Drewniana Architektura Sakralna Europy Centralnej    
  Dzieło sztuki a konserwacja, Ogólnopolska sesja naukowa SHS, Kraków 20-22.11.2003    
       
Vol.14 No 1-2 (52-53) 2003      
       
W. Procyk Kościół Św. Krzyża w Warszawie - tajemnice i zagadki technologii XVII-XVIII wieku a współczesne rozwiązania konserwatorskie St. Cross Church in Warsaw – Technological Mysteries and Puzzles of the 17th and 18th Centuries and Contemporary Conservation Solutions A
A.Krajewski
M.Matejak
Ewolucja poglądów na niszczenie książek i rękopisów przez owady oraz na metody ochronne Evolution of Views on Insect-related Damage to Books and Manuscripts and Methods of Protection A
M.Miętus-Ziomek Konserwacja i badania atrybucyjne obrazu „Pejzaż nadmorski z wędrowcami“ przypisywanego Josse de Momperowi należącego do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Conservation of „Seaside Landsape with Travellers” by Josse de Momper Younger and Jan Brueghel the Elder and Research into the Picture Owned by the Fine Arts Friends Society A
J.Furdyna Prace konserwatorskie we wnętrzu synagogi Kupa w Krakowie na Kazimierzu Conservation Work in the Interior of the Kupa Synagogue in Kazimierz, Kraków  
E.Jachnicka Alegoris Caritas - nieznany relief ze zbiorów Muzeum Narodowego z przełomu XVI i XVII wieku w Gdańsku    
A.Mamoń Malowidła bizantyńsko-ruskie w kaplicy Świętokrzyskiej katedry Wawelskiej Budowa technologiczna, stan zachowania i postępowania konserwatorskie na podstawie prac prowadzonych w latach 1998-2001    
I.Bulderberg Rekonstrukcja detali ceglanych na prezbiterium kościoła Św. Jakuba w Toruniu Reconstruction of the Brickwork Details of the Presbytery of St. Jacob’s Church in Toruń  
D.Lizun Prace badawcze i konserwatorskie przy gotyckiej chrzcielnicy z barokową nakrywą z kościoła parafialnego w Rogowie    
I.Zając Konserwacja XV-wiecznego modlitewnika    
K.Kurtz
Z.Paszkowski
Projekt odbudowy i rewaloryzacji układu miejskiego w Tucznie    
J.Ratuszna Nowe aranżacje wnętrz w zamku malborskim. Prace konserwatorskie w sezonie 2002. Planowane zadania konserwatorski    
P.Mańkowski,
E.Pilecka-Pietrusińska
E.Gierlik
Radiometryczne badania stanu zachowania podobrazi z drewna    
E.Pilecka-Pietrusińska
P.Mańkowski
Wspomnienie o Profesorze Edmundzie Gierliku    
M.Tarkowska Zapomniana cerkiew w Rudce gm. Sieniawa, woj. podkarpackie    
A.Hamberg-Federowicz Antikon ‘2003 IV Polsko-Niemiecka Konferencja. Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. VII Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków    
I.Zając 50 lat konserwacji papieru w Austrii. Jubileusz 80-lecia Profesora Otto Wächtera    
W.Zalewski
P.Białko
10 lat- Firma konserwatorska Piotr Białko    
B. J.Rouba
J.Arszyńska
ENCoRE - European Network for Conserwation-Restoration Education    
  E.C.C.O. Europejska Konfederacja Organizacji Konserwatorów-Restauratorów E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation  
  Ogólna Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki. Lista Rzeczoznawców

 

 
       
Vol.13 No 3-4 (50-51) 2002      
       
W. Domasłowski Nowa metoda strukturalnej hydrofobizacji piaskowców New Method of Sandstone Hydrophobisation A
W. Kurpik Relikwia Krzyża Św. w klasztorze Misjonarzy Oblatów MN na Św. Krzyżu Holy Cross Relic in the Holy Cross Monastery of the Oblate Missionaries A
J.Furdyna Dekoracja malarska wnętrza kościoła Św. Krzyża na Obidowej-Piątkowej Górze The Painting of the Interior in the Church of the Holy Cross on Obidowa-Piątkowa Hill A
J.Krause Problematyka technologiczno-warsztatowa, korozyjna i konserwatorska malarstwa na podłożu metalowym Technological, Technical, Corrosion and Conservation Issues concerning Paintings on Metal Surfaces A
J.Krause Gotyckie i wczesnorenesansowe metalowe płyty nagrobne - problematyka historyczna i technologiczno-warsztatowa Renaissance Metal Tomb Plaques Historical and Technological-Technical Issues A
A.Karaś
R.Rogal
B.Rouba
M.Roznerska
Graffiti na elewacjach architektonicznych Graffiti on the Walls of Architecture A
J.Perkowski
T.Goździcki
Dezynfekcja obuwia więźniarskiego z Państwowego Muzeum na Majdanku Disinfection of Prisoners' Shoes from the National A
D.Stępień
K.Gun
„Przejażdżka w Neuilly“ - analiza formalna i technologiczna obrazu - z notatnika kopisty Karol Gun „A Ride in Neuilly” –  formal and technological analysis of the painting – from a copyist's notes A
Z.Rozłucka
J.Arszyńska
Próba oceny głębokości oddziaływania środków do czyszczenia powierzchni obrazów sztalugowych Attempted Evaluation of Penetration of Surface Cleaning Agents in the Structure of EaselPainting  
M.Stec Technika malowania Kosmy Damiana Asama na przykładzie malowideł w Legnickim Polu Analysis of the Legnickie Pole Painting  
J.Michalak Atlas złoty wiek - seria materiałów budowlanych przeznaczonych do prac konserwatorskich ATLAS GOLDEN AGE – a series of construction materials designed for conservation works  
E.Szmit-Naud Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym przegląd w muzeach    
J.Wyszyńska Konserwacja obrazu Zygmunta Waliszewskiego „Książe Józef Poniatowski na koniu“    
Ch.Ochwat
J.Seebach
Zastosowanie metody komputerowej do inwentaryzacji zniszczeń kamieniarki renesansowejfasady ratusza w Lubece    
D.Lizun Problematytka konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Kiełbasinie    
A.Trochimowicz Syryjskie mitreum rzymskich legionistów. Krótka historia odkrycia i konserwacji malowideł    
E.Tymcik Sztuka malarska Indii - Adżanta    
J.Żuk-Orysiak Konserwacja dwóch obrazów Domenico Tintoretto    
J.Malinowski Pracownia badań i konserwacji dzieł sztuki Orientu UMK    
M.Wijtczak Opieka konserwatorska i badanie dzieł sztuki Orientu    
J.Tajchman W sprawie książek: Ryszard Ganowicz, „Historyczne więźby dachowe polskich kościołów“, z częścią Piotra Rappa „Historyczny rozwój ciesielskich konstrukcji dachowych w polskich kościołach“    
E.Rdzawska Sprawozdanie z dorocznego zgromadzenia ECOVAST, 2.10.02-6.10.02, Seifhennersdorf(Górne Łużyce)    
A.Michaś
A.Helman-Ważny
Warsztaty w Krakowie, 9-11 maja, 2002, Zabezpieczenie, przechowywanie i konserwacja materiałów fotograficznych    
M. Opęchowski III Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2002. Architektura ryglowa- wspólne dziedzictwo 21-22 października 2002

 

 
       
Vol.13 No 1-2 (48-49) 2002      
       
A.Tomaszewski Unia Europejska i Polska. Polityka i ochrona zabytków The European Union and Poland. Politics and the Protection of Historic Monuments  
J.Krauze
A.Tomaszewska-Szewczyk
Konserwacja mosiężnych obiektów zabytkowych o dużym stopniu zniszczenia na przykładzie gotyckich płyt nagrobnych Piotra II Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim Conservation of a Severely Damaged Historic Brass Object Exemplified by Gothic Tomb Panels of Piotr II Nowak and Rudolf of Rüdesheim A
V.Lampropolus
D.Nowacka
I.Karatasios
O istocie oraz morfologii korozyjnej rzymskich szkieł wykopaliskowych wydobytych na wschodnich rubieżach basenu Morza Śródziemnego Technological Educational Institution of Athens, Greece Department of Conservation of Antiquities and Works of Artsts A
M.Górzyńska
J.Olszewska-Świetlik
Wybrane żółte laki rekonstrukcja technologiczna Selected Yellow Lakes – a technological reconstruction A
P.Mańkowski
E. Pilecka-Pietrusińska
E. Gierlik
Połączenie metody radiometrycznej z ultradźwiękową do diagnostyki stanu zachowania drewna zabytkowego A Combination of Radiometric and Ultrasonic Methods for the Diagnosis of the State of Preservation of Ancient Wood A
M. Pronobis-Bobowska Konserwacja książek bez demontażu bloku - krótkie omówienie na przykładzie trzech realizacji Conservation of Books without Disassembly of the Block  – a short account based on three examples  
L.Bujała
M.Kulesza
J.Michalak
D.Sobkowiak
Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celu prac konserwatorskich The effect of a Redispersible Emulsion Powder Component on the Properties of Mortars for Conservation  
A.Biranowska-Kurtz Tuczno. Historia budowy miast    
P.M.Barford Konserwacja dziedzictwa archeologicznego w Polsce: niektóre aktualne kwestie Conservation of the Archaeological Heritage in Poland: Some Current Issues (Part I)  
B.J.Rouba Zagadnienie konserwacji i restauracji nowo odkrytego szkicu Józefa Chełmońskiego    
M.Gruszecki   US/ICOMOS International Summer Intern Program 2001  
J.Miśkowiec   Aufbaustudium Denkmalpfiege - Bamberg  
P.Parandowski Wykład    
       
Vol.12 No 4 (47) 2001      
       
A.Kann
B.Kubisa
Konserwacja późnobarokowej rzeźby św. Jana Nepomucena Conservation of a Late Baroque Sculpture of St. Jan Nepomuk from the St. Ann Church in Piaseczno  
A.Krupska Matka Boska Marianpolska The Painting of the Triumphant Virgin Mary from Mariampol on the Dniester River – Conservation and Restoration Issues A
P.Kozub Badania dwuosiowej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zabytkowych materiałów ceramicznych – określenie profilu stopnia zniszczenia Measurements of  Biaxial Tensile Strength during Bending of Ancient Ceramic Materials – Determination of Profiles of Degree of Destruction A
P.Kłoda O tym, jak podnieść drewniany kościół How to Lift a Wooden Church A
E.Święcka Konserwacja zapobiegawcza, czyli strategia skutecznej ochrony zabytków Preventive Conservation or a Strategy for Successful Protection of Monuments A
E.Święcka Ku Europejskiej Strategii Konserwacji Zapobiegawczej Towards a European Preventive Conservation Strategy Document Adopted at the Vantaa Meeting September 21-22, 2000 A
A.Kamińska Światło dla konserwacji    
E.Święcka Konserwator mówi: tak a czasem nie    
T.Ważny Eurodendro 2001    
R.Kozłowski Fundacja Kressa z Noego Jorku The New York Based Kress Foundation Supports Conservation of Saint Stanislaus Church in Starochęciny  
P.Parandowski Chodząc po Rzymie    
L.Krzyżanowski Wspomnienie o Tadeuszu Polaku    
       
Vol.12 No 3 (46) 2001      
       
  Dorobek naukowy Marii Ligęzy    
Z.Kaszowska Badania technologiczne z Kolekcji Lanckorońskich    
K.Kuczman Maria Ligęza a badania technologiczne wawelskich obrazów z Kolekcji Lanckorońskich Maria Ligęza and the Technological Studies of the Wawel Lanckoroński Painting Collection  
E.Pańczak ...bo ten kto odszedł, nie wraca już nigdy    
M.Ligęza
Z.Kaszowska
J.Rutkowski
Malowidło Bartola di Fredi „Św. Augustyn” – budowa i technika wykonania Structure and Technique of „St Augustine” by Bartolo di Fredi A
G.Bastek
G.Janczarski
Wspomnienie o Marii Ligęzie Memory of Maria Ligęza A
G.Bastek
G.Janczarski
Obrazy Michele Marieschiego w MN w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych Paintings by Michele Marieschi in the Collection of National Museum in Warsaw in the Light of New Technological Research A
M.Lempart-Geratowska Rozwarstwianie malowideł sztalugowych na podłożu drewnianym The Delamination of Easel Paintings on Wooden Supports A
E.Basiul Badania technologiczne gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Wrocławiu Technological Studies on a Gothic Triptych with Apocalyptical Virgin Mary, Saint Catherine and Saint Barbara from Włocławek Cathedral  
M.Matuszczyk Materiały do retuszy malowideł ściennych na tynku. Stosowane dawnej i dziś Materials for Retouching Plaster Wall Paintings Used Today and in the Past  
A.Miller
T.Porębski
M.Kołyszko
Rekonstrukcja attyki w krużgankach kościoła MNP w Toruniu The Reconstruction of the Attic in the Cloisters of the Church of the Blessed Virgin Mary in Toruń  
M.Dudas Drewniane kościoły na Słowacji i ich ochrona Wooden Churches of Slovakia and their Preservation  
W.Wolniewicz
A.Tarnowski
Januray Suchodolski „Obrona fortecy”    
  SacroExpo w Centrum Targowym Kielce    
M.Wawrzak Znawcy o znawstwie i smaku w sztuce    
P.Barford Odpowiedź czy raczej unikanie odpowiedzi Answer or refusal to answer? Once more on the Polish „First Aid for Finds”  
P.Parandowski Symetria    
  Lista Rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    
       
Vol.12 No 2 (45) 2001      
       
M.Roznerska Mistyczny krucyfiks z kościoła Św. Jakuba Apostoła w Toruniu, jego konserwacja i restauracja A Mystical Crucifix of St. Jacob Apostle's Church in Toruń. Problems with Conservation and Restoration A
P.Mańkowski
E.Pilecka-Piertusińska
Badanie ultradźwiękowe drewna zabytkowego Ultrasound Investigation of Historic Wood A
D.Markowski Tajemnicze „Ukrzyżowanie” z kościoła farnego w Nowem nad Wisłą Mysterious Crucifixion Scene from the Parish Church in Nowe on Vistula  
J.Adamowicz Kościół w Dębnie Podhalańskim – poszukiwanie metod konserwacji polichromii The Church in Dębno Podhalańskie – the Search for Conservation Methods of Polychrome Decoration  
J.Kurek Drewniana architektura cerkiewna – raport z terenu, ziemia przemyska Wooden Orthodox Church Architecture – A Field Report. Part I – Przemyśl Province  
J.Perkowski
J.Zajączkowska-Kłoda
Konserwacja rzeźby „Madonna z Dzieciątkiem" Conservation of a Sculpture of „The Virgin Mary with the Infant Jesus”  
A.Helman-Ważny Produkcja tradycyjnych papierów w górach Centralnej Azji Traditional Paper Making in Mountains in Central Asia  
D.Sobkowiak Zaprawy Złoty Wiek firmy Atlas. Badania przydatności do prac budowlano-konserwatorskich The Testing of Atlas Golden Age Mortars for Building and Conservation Applications  
T.Omąkowski
J.Sokołowska
P.Michałowski
J.Michalak
Farby silikatowe. Wpływ rodzaju bieli tytanowej na ich właściwości użytkowe Effects of the Type of Titanium White on Properties of Silicate Paints  
Y.Utkin Baza danych dziedzictwa kulturowego Białorusi Data Bank of Historical Heritage of Belarus  
W.Słobodian Drewniana architektura cerkiewna zachodniej Ukrainy końca XIX i 1. poł. XX wieku Wooden Orthodox Church Architecture in Western Ukraine in the Late 19th Century and Early 20th Centur  
O.Bojko Synagogi zachodniej Ukrainy Synagogues in Western Ukraine – State of Preservation and Conservation Issues  
P.Stępień Nowy etap prac konserwatorskich na Wawelu    
E.Święcka O zabytkowych wnętrzach Historic Interiors  
A.Fic-Lazor Przywrócone piękno – tajemnice warsztatu konserwatora    
K.Kurtz Cztery Zakątki    
Y.Utkin Konferencja „Stan obecny oraz perspektywy rozwoju systemów informacyjnych dziedzictwa kulturowego” About conference "Contemporary condition and perspectives of development of information systems of cultural heritage"  
E.Różalska Konserwacja-restauracja zabytków na Ukrainie    
M.Woźniak Pałac Wielkich Mistrzów w Malborku – wyniki badań architektoniczno-konserwatorskich    
E.Różalska Pułwaska Sybilla    
E.Różalska Śmierć – życiowa podróż w nieznane    
Z.Mielczarek „Historyczne więźby dachowe polskich kościołów”, R.Ganowicz, Poznań 2000    
P.Parandowski Mitreum    
       
Vol.12 No 1 (44) 2001      
       
W. Malska Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem The Icon of the Virgin Mary with the Infant Jesus A
A. Sowińska VITA CONTEMPLATIVA ET ACTIVA, Wizerunek mniszek w sztuce meksykańskiej a barokowe idee życia zakonnego VITA CONTEMPLATIVA ET ACTIVA, The Representation of Nuns in Mexican Art and the Baroque Concept of Life in the Convent A
W. Kozak Polichromia Stanisława Stroińskiego (1719-1802) w Kaplicy Drohojowskich Archikatedry w Przemyślu Ploychrome painting by Stanisław Stroiński (1719-1802) in the Drohojowski Family Chapel of the Archdiocese Cathedral in Przemyśl A
P. Kozub Badania żywic epoksydowych. Badanie odporności powłok emulsji i dyspersji wodnych żywic epoksydowych na działanie wody The Testing of Water-resistance of Coatings made of Epoxy Resin Emulsions and Water Dispersions A
J. Adamowicz Dokumentacja i archiwalia. Średniowieczne malowidła ścienne w kościele w Dębnie Podhalańskim Documentation and Archival Studies. Medieval Murals in the Wooden Church in Dębno Podhalańskie  
D. Sobkowiak Bariera przeciwwilgotnościowa. Badania skuteczności środka do wykonywania bariery przeciwwilgociowej w systemie Ombran Testing the Effectiveness of the Damp Barrier Agent in the Ombran System  
E. Święcka Letnie kursy UNESCO dla konserwatorów z Europy Środkowo- Wschodniej UNESCO Summer Courses for Conservators from Central and Eastern Europe  
E. Różalska Sąsiedztwo Kultur    
E. Różalska Dziedzictwo kulturowe Słowacji i jego ochrona    
P. Majewski Jan Zachwatowicz - w setną rocznicę urodzi Jan Zachwatowicz – On the 100th Anniversary of His Birth  
A. Michaś Konferencja w Bűckeburgu    
J. Tajchman „Pielęgnacja świątyni”, Bogumiła J. Rouba, Toruń 2000    
J. Kurek „Kościoły naszych czasów - dziedzictwo i perspektywy”, ks. Henryk Nadrowski, Kraków 2000    
Z. Kobyliński O etyce recenzowania - w odpowiedzi Panu Barfordowi    
P. Parandowski Kazimierz Michałowski Kazimierz Michałowski  
E. Różalska Kronika    
       
Vol.11 No 4 (43) 2000      
       
U.Schaaf Kościół Pokoju w Świdnicy. Konstrukcja dachowa i jej restauracja The Roof Frame of the Church of Peace in Świdnica and its Restoration A
R.Kozłowski Mikroklimat w zabytkowym, drewnianym kościele w Dębnie Podhalańskim Microclimate in the Historic Wooden Church in Dębno Podhalańskie A
L.Babiński
J.Poskrobko
Wykorzystanie chromatografii HPLC do oceny dwustopniowej impregnacji drewna wykopaliskowego poliglikolem etylenowym Application of HPLC in Assessment of two-step Impregnation with Polyethylene Glycols of Wooden Objects Retrieved from Archeological Excavations A
M.Filip Kopie skradzinych obrazów Domenica Tintoretto z kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie Copies of Stolen Paintings by Domenico Tintoretto from the Parish Church of the Transfiguration in Tarnogród A
D.Kacprzak „Sztuka malarska” Jana Vermeera van Delf. Wokół sporu interpretacyjnego „The Allegory of Painting’ by Jan Vermeer van Delft. A Debate on the Interpretation  
D.Subocz Maszyna do uzupełniania masą papierową obiektów dużego formatu    
T.Ważny Dendrochronologiczne datowanie zabytków budownictwa    
D.Mączyński Europa ‘Wspólne Dziedzictwo’ – program: Kultura drewna    
A. Kadłuczka Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „Kraków 2000”: Ochrona architektonicznego dziedzictwa kulturowego    
I.Płuska Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „Kraków 2000”: Referat programowy VIII sekcji tematycznej – Zabytki ruchome i elementy wystroju    
  Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „Kraków 2000”: „Karta Krakowska 2000”    
G.MacKenzie Międzynarodowy Komitet Blue Shield. Działania na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kulturowego    
S.Damiani Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu    
P.Barford Recenzja: „Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych”, red. Z.Kobyliński    
P.Parandowski Złota Nubia    
       
Vol.11 No 3 (42) 2000      
       
Z. Kaszowska
K. Kuczman
M. Ligęza
J. Rutkowski
Obraz na desce Imago Pietatis Miguela Ximenza – w świetle badań technologicznych Technological studies of Imago Pietatis – a panel painting by Miguel Ximenza A
J. Trąbska
A. Gaweł
B. Trybalska
Niektóre zielone i niebieskie pigmenty syntetyczne: malachit i zasadowe chlorki miedzi Some green and synthetic pigments:malachite and alkaline copper chlorides A
D. Sobkowiak Zaprawy Złoty Wiek firmy ATLAS. Badania dla zastosowań konserwatorskich Evaluations of Atlas Golden Age Mortars for use in Historic Monument Conservation  
T. Jasak Piaski dla konserwatorów Sands for Conservators  
M. Buyko O Matejce inaczej A New Look at Matejko  
E. Pilecka-Pietrusińska
E. Wróbel
A Czubak
M. Święcicki
XV – wieczne retabulum szafowe – technika i technologia

A 15th centuryRetable Case – Techniqe and Technology

 
P. Parandowski Paryż Paris  
J. Wolski P.S. do Kodeksu Zawodowego Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki na kanwie Post scriptum do dyskusji o kodeksie konserwatora dzieł sztuki Iwony Magdaleny Perkowskiej    
E. Różalska Kronika    
       
Vol.11 No 2 (41) 2000      
       
E. Pańczyk
M.Ligęza
L.Waliś
A.Kalicki
Techniki jądrowe w ochronie zabytków Nuclear Techniques in Conservation of Historic Monuments A
D. Kacprzak Matrwa natura w Europie Środkowej w XVI-XVIII wieku Still Life in Central Europe in the 16th-18th Centuries. Artists – Subjects – Interpretation Trends A
W.Kozak Szczepłocki ikonostas. Konserwacja ikonostasu w cerkwi Archikatedralnej w Przemyślu The Szczepłoty Iconostasis. Conservation of the Iconostasis in the Archdiocesan Orthodox Church in Przemyśl A
  Apel organizacji Europa Nostra, ECOVAST i Förderkreis Alte Kirche Appeal by Europa Nostra, ECOVAST & Förderkreis Alte Kirchen for the better protection of wooden churches in Poland  
  Dokument II Spotkania Grupy Rolniczej ICAPWA    
  Program ICAPWA Integrated Conservation-Restoration of Ancient Polychromed Wooden Architecture    
D. Mączyński Wnioski z doświadczeń norweskich, dotyczących realizacji instalacji alarmowo-ochronnych w zabytkowych drewnianych kościołach – do ewentualnego wykorzystania na terenie Polski    
J.Koziński Przyczynki do sposobów konserwacji starych, drewnianych kościółków Contributions to Methods of Conservation of Small Old Wooden Churches  
M.Stec Projektowanie jako podstawa optymalizacji nakładów i usprawnienia polityki konserwatorskiej Design in the Optimisation of Outlays and the Improvement of Conservation Policy A
I.Szmelter Strategia decyzyjna i projektowanie konserwatorskie na tle przeglądu teorii i doktryn konserwatorskich The Strategy of Project Decision Making Considering General Conservation Theories and Tenets  
J.Perkowski Źródła mobilne w dezynfekcji radiacyjnej obiektów zabytkowych i muzealnych. Mobile Irradiation Units in Disinfection of Historic Objects and Museum Exhibits  
W.Kasprzyk Ołtarz Św. Krzyża w Bazylice Mariackiej w Krakowie – krótka relacja z prac konserwatorskich The Holy Cross Altar in the St. Mary Basilica in Kraków – a short report on conservation work  
J.Sianko Edukacyjna rola konserwatora archiwalnego    
K.Męczyńska Wielkopolskie Stowarzyszenie Konserwatorów Dzieł Sztuki    
B.J.Rouba Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultury    
T.Rouba Prawo własności i ograniczenia w jego wykonaniu    
J.Wolski Kodeks etyki zawodowej konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki    
I.M. Perkowska Post scriptum do dyskusji o kodeksie konserwatora dzieł sztuki. Uwagi na temat Projektu Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej    
W.Zalewsk
E.Koskakowski
M.Stec
D.Białek
D.Żankowska
R.Żankowski
I.Trzaskalik-Kolarczyk
B.J.Rouba
J.Arszyńska
Uwagi na temat Projektu Cennika    
E.Parandowska
M.Kozarzewski
Międzynarodowy Salon Sztuki Restauracji i Konserwacji Dóbr Kultury i Środowiska w Ferrarze    
D.Mączyński International Conference on Fire Protection of Cultur Heritage, Saloniki, 1-2 06.2000    
J.Zajączkowska-Kłoda 3. Targi Konserwacji Zabytków i dzieł sztuki, Kraków, 18-20.05.2000    
D.Markowski Metody i środki do dublowania obrazów na płótnie od czasów powojennych do chwili obecnej, Toruń 11-12.05.2000    
B.Ziemnicka Współpraca pomimo granic    
  Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP    
M.Ostaszewska „Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych”, Andrzej Mazur    
S.Safarzyński „Im Feuer vergoldet”, Kilian Anheuser    
P.Parandowski Siena    
       
Vol.11 No 1 (40) 2000      
       
P.Niemcewicz Póżnogotycka tumba św. Wojciecha, autorstwa Hansa Brandta, z katedry w Gnieźnie – jej historia i konserwacja The Late Gothic Tomb of St Adalbert by Hans Brandt from the Cathedral in Gniezno – History and Conservation  
J.Krause
A.Tomaszewska-Szweczyk
Romańskie drzwi brązowe z katedry Wniebowzięcia, Marii Panny i św. Wojciech w Gnieźnie – problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska The Romanesque Bronze Door in the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary and St. Wojciech (Adalbert) in Gniezno – Technological, Technical and Conservation Issues  
W.Zalewski
M.Stec
Gnieżnieńska płyta nagrobna z inskrypcją z około tysięcznego roku The Gniezno Tombstone with an Inscription Dated ca. 1000 A.D.  
J.Jakubiak
M.Nowakowska
Stabilizacja werniksów damarowych. Metoda werniksów wielowarstwowych (dwuwarstwowych) Stabilisation of Dammar Varnishes. Multilayer (Bilayer) Varnishing Method  
K.Kozakiewicz
P.Kozakiewicz
Właściwości higroskopijne drewna pochodzącego z sarkofagów egipskich Hygroscopic Properties of Wood from Egyptian Sarcophaguses  
B.Rouba Ogrzewanie w kościołach Heating Systems in Churches  
A.Miller
J.Rodziwicz
M.Kołyszko
Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim Conservation of the Facade of St. Martin's Church in Kazimierz Biskupi  
E.Sobczyński Chrześcijańskie manuskrypty z klasztoru Deir-al-Surian Christian Manuscripts from the Monastery Deir al-Surian  (Egypt)  
E.Sobczyński Szerokie spektrum barwy w dziełach sztuki na papierze The Broad Spectrum: The Art and Science of Conserving Coloured Media on Paper 5-9 October 1999, Chicago  
T.Ważny „Eurodendro’99” Conference of the European Working Group for Dendrochronology „Eurodendro'99”  
A.Michaś Konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych oraz działalność organizacji Blue Shield International Convention Concerning the Protection of Cultural Property in the Event of Warfare and the Functioning of the Blue Shield Organization  
E.Święcka W setną rocznicę urodzin profesora Jana Zachwatowicza    
E.Różalska Uczelnie konserwatorskie w Europie Conservation Colleges in Europ  
E.Olkowska Garść wspomnień...    
P.Parandowski Kamień spada z serca A Weight off the Breast  
E.Różalska Kronika    
       
Vol.10 No 4 (39) 1999      
       
E.Święcka Europa dawno zjednoczona. Prace konserwatorskie w kościele Saint Pierre le Jeune w Strasburgu Europe United – Long Ago: Conservation Work In the Church of St Pierre le Jeune in Strasborg A
D.Sobkowiak Wzmacnianie i hydrofobizacja kamieni. Badania krzemoorganicznych środków firmy ATLAS do wzmacniania i hydrofobizacji kamieni Test of Silicoorganic Agents for Reinforcement and Hydeophobisation of Stones Manufactured by Atlas A
P.Kozub Badania odporności żywic epoksydowych emulgowanych w wodzie na promieniowanie UV Investigation of Resistance of Epoxy Resins Emulgated in Water to UV Radiation A
J.Jakubiak
M.Nowakowska
Stabilizacja werniksów damarowych. Efekt synergiczny mieszaniny stabilizatorów UVA i HALS Stabilisation of Dammar Varnishes. Synergistic Effect of Mixture of UVA and HALS Stabilisers A
P.Kozakiwecz Czynniki wpływające na stabilność wymiarową obiektów drewnianych Factors Influencing Dimension Stability of Wooden Objects  
A.Chmielewska Obwoluty i okładki alelier „Mewa” – tysiące zaginionych oryginałów Book Covers and JAckets by Studio Mewa – Thousands of Originals Los  
P.Podgarbi Dachówki bitumiczne TEGOLA CANADESE – tradycyjna nowoczesność Tegola Canadese Bituminous Roofing Tiles – Traditional Modernity  
R.Rogal Konserwacja najstarszych malowideł ściennych na Pomorzu Zachodnim    
R.Roga II Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Kijowie    
J.M.Piękniewski Rekonstrukcja fryzu heraldycznego w Domu Gotyckim w Puławach The Reconstruction of an Armorial Frieze in the Gothic House in Puławy, Poland  
P.Parandowski Przypadek Chance  
P.Kłoda Dokumenty Documents  
       
Vol.10 No 3 (38) 1999      
       
M. Ligęza
J. Rutkowski
Z. Kaszowska
J. Wyszkowska-Baścik
Malowidła cassonowe. Budowa technologiczna trzech malowideł Alvise de Donati ze ściany frontowej skrzyn Technology of Three Paintings Alvise de Donati from the Front Side of a Chest A
A. Kłosińsk
Z. Rozłucka
Patynowanie srebra. Próby chemicznego patynowania uzupełnień srebrzeń w malarstwie i rzeźbie polichromowanej Chemical Patination of Fillings in Silvering on Painting and Polychromed Sculpture A
A. Guzik Średniowieczne, ścienne dzieła inskrypcyjne w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy Medieval Wall Inscriptions in St. Bartholomew’s Church in Niedzica A
W. Sobucki, współpraca:
D. Jarmińska,
D. Rams, M. Woźniak
Liofilizacja książek w Bibliotece Narodowej w Warszawie Lyophilisation of Books in the National Library  in Warsaw A
E. Różalska Plastyka ołtarzowa. Zespół ołtarzy z kościoła parafialnego w Szadku i ich oddziaływanie A Complex of Altars in the Parish Church in Szadek and their Influenc A
T. Dziurawiec Perła rzeszowskiej architektury. Kościół pijarów p.w. Św. Michała Archanioła. Problemy konserwacji zespołu dekoracji sztukatorskich na sklepieniu i ścianach prezbiterium A Pearl of Architecture – the Piarist St. Michael the Archangel in Rzeszów  
P. Kozakiewicz Naturalne i sztuczne procesy starzenia i ich wpływ na fizyczne właściwości drewna Natural and Artificial Ageing Processes and Their Effect on Physical Properties of Wood  
E. Różalska Informacje o pracach konserwatorskich prowadzonych przez PSOZ w roku 1999    
J. Kunicki-Goldfinger VI Międzynarodowa Konferencja pt. Non-Destructive Testing and Microanalisys far the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Rzym (17-20 maja 1999 r.)    
P. Białko
D. Grzechowiak
Wspomnienie o Krzysztofie Syrku    
       
Vol.10 No 2 (37) 1999      
       
Z. Kaszowska Brokaty wytłaczane – zapomniana technika Relief Brocade – a Forgotten Technique A
D. Sobkowiak Badania zapraw firmy ATLAS przeznaczonych do stosowania w pracach konserwatorskich Testing of Mortars Produced by the Company ATLAS Designed for Application in Conservation Works A
J. Potz Nowe masy sztukatorskie Modern Mass Materials for Moulding  
E. Święcka Konferencja ICOM-Committee for Conservation    
E. Święcka Konserwacja w muzeum czy poza nim?    
P. Parandowski Eos Eos  
E. Różalska Opowieści biblijne, czyli o sztuce sakralnej    
  Schemat dokumentacji konserwatorskiej (projekt)    
  Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury (projekt)    
       
Vol.10 No 1 (36) 1999      
       
G.Schulze-Głazik Lubiąż. Prace badawczo-konserwatorskie przy malowidle Filipa Krystiana Bentuma w sali biblioteki klasztornej w opactwie pocysterskim w Lubiążu Research and Conservation work on the Painting by Philip Christian Bentum in the Hall of the Monastery Library of the Post-Cistercian Abbey in Lubiąż  
M.Stec Konserwacja sgraffit w Trondheim Conservatio of Sgraffito in Trondheim  
P.Słupczyński Intarsje marmurowe. Konserwacja intarsji marmurowych w Łazienkach Marmurowych pałacu Karlsaue w Kassel przy użyciu modyfikowanych estrów kwasu krzemowego Conserving the marble inlay work in the Marble Baths at Kassel’s Karlsaue Palace by using modified silicic acid esters  
E. Sobczyński Manuskrypty. Wczesnokoptyjskie manuskrypty z klasztoru na pustyni egipskiej Early Coptic Manuscripts from an Egyptian Desert Monastery  
D.Markowski Zbigniew Ralicki - indywidualizm twórczości i specyfika warsztatu malarskiego na podstawie trzech konserwowanych obrazów Zbigniew Ralicki – Creative Individualism and Particulars of Painting Techniques. Comments on the Occasion of Conservation of Three of His Paintings  
E.Szmit-Naud Trwałość optyczna retuszy w malarstwie sztalugowym, rezultaty ankiety

Optical Fastness of Retouchings in Paintings. An analysis of responses to a questionnaire

 
A.Mamoń
J.Styrna
Zagrożona cerkiew An Orthodox Church Endangered  
A.Dyakiewicz Wielkiej sztuki karły i poczwary Dwarfs and Monsters of Great Art  
P.Parandowski O egzotyce Exoticism  
M.Roszkowski „Meble. Poradnik kolekcjonera” (rec.)    
I.Płuska „Badania nad konserwacją murów ceglanych”    
P.Mat’a Czeski Krumlow’98. Sympozjum naukowe. „Uroczystości i rozrywka na dworach i miastach rezydencjonalnych okresu nowożytnego a zagadnienie uroczystości w czeskiej historiografii”    
S.P.Makara Rzeźba lwowska    
E.Różalska Pamięć obrazów    
       
Vol.9 No 4 (35) 1998      
       
B.Rouba Propozycja uporządkowania definicji    
E.Święcka Konserwator, restaurator i tożsamość kulturowa    
M.Kozarzewski O kondycji naszego zawodu    
K.Wantuch Opiekun dzieł sztuki    
B.Marconi Estetyka i etyka w konserwacji    
J.Furdyna Wybór wartości    
S.Stawicki Moralność i etyka    
J.Wolski Kodeks etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki    
M. Stec Założenia wstępne    
K.Chmielewski Uwagi do „Kodeksu etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki”    
    E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations  
  Europejskie spotkanie ekspertów - Pavia    
I.Szmelter Nowości w świecie konserwacji i restauracji    
B.Rouba Potrzeba rozszerzenia Kodeksu Etyki Zawodowej    
    ENCoRE European Network for Conservation-Restoration Education  
I.Szmelter Pierwsza europejska sieć szkół konserwacji-restauracji    
  ICOMOS    
       
Vol.9 No 3 (34) 1998      
       
W.Zalewski Malowidło bizantyńsko-ruskie. Historia konserwacji malowideł bizantyńskich (1470) w kaplicy Świętokrzyskiej. w katedrze na Wawelu History of Conservation of the Byzantine Paintings in Świętokrzyska Chapel at the Wawel Cathedral  
E.Święcka Malowidła ścienne w Bragancy: odkrycie i odpowiedzialność Murals in Braganca: Discovery and Responsibility  
M.Rembiś
A.Smoleńska
Wpływ antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery na zmiany skał użytych do budowy wybranych obiektów zabytkowych Krakowa Microstructural Changes of Sandstones from Selected Historical Buildings of Cracow as Effects of Anthropogenic Pollution of the Atmosphere  
R.Kozłowski Spoiny Joints  
J.Jagla Scala salutis pewnego mnicha - malowidło z krużganków klasztoru w Pelpinie A Monk’s Scala Salutis – a Painting from the Cistercian Cloister in Peplin  
D.Kacprzak Świat martwych natur Karola Sterlinga The World of Karol-Charles Sterling’s Still Life Paintings  
P.Parandowski Miasto cierpliwe Patient Cit  
E. Różalska Monograficzna wystawa rzeźb Katarztny Kobro w Muzeum Sztuki w Łodzi    
       
Vol.9 No 2 (33) 1998      
       
M.Roznerska
Z.Rozłucka
J.Arszyńska
Ikony. Stan zachowania i niektóre problemy budowy XVIII-XIX-w. ikon występujących na rynku antykwarycznym State of Preservation and Some Problems of Structure of 18-19th century Icons Present on the Contemporary Antique Market  
E.Jabłońska
M.Pronobis-Bobowska
Antyfonarz. Konsrewacja pergaminowego antyfonarza w płaszczowej oprawie ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku Conservation of a Parchment Antiphonal Bound in a Coat Type Leather Case from the Library Collection of the Polish Academy of Science in Gdańsk  
W.Kasprzyk Krucyfiks Wita Stwosza(?) Problematyka związana z konserwacją późnogotyckiej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z belki tęczowej w kościele Mariackim w Krakowie Issues Connected with the Conservation of the Late Gothic Sculpture of Crucified Christ in the St. Mary Church, Kraków  
S.Skibiński Konserwatorskie metody diagnostyki zabytkowych obiektów kamiennych Methods of Conservation Diagnosis of Historic Stone Objects  
J.Calame
P.Karaszkiewicz
R.Kozłowski
Światowy fundusz zabytków w Polsce – program konserwacji synagogi TEMPEL World Monument Fund in Poland – TEMPEL Synagogue Conservation Project  
E.Tymcik Tamgaly Tas - znaki na kamieniu Tamgaly Tas – Marks on Stones  
R.Kozłowski Technologia firmy Remmers w renowacji elewacji ceglanych – odtwarzanie pierwotnej estetyki nowymi środkami technicznymi Remmers Technology in Renovation of Brick Facades – Restoring the Primary Aesthetic Appearance with New Technical Means  
B.Rouba
B.Kobusińska
Kleje glutynowe stosowane w konserwacji Gluten Adhesives Used in Conservation  
J.Olko Kompetencję trzeba potwierdzać    
P.Parandowski Rozmowa o Itace A Conservation about Ithaca  
       
Vol.9 No 1 (32) 1998      
       
B.Soldenhof Miasto-nekropolia i Wielka Armia Ceramiczna cesarza Quin Shi Hung’a A City – Necropolis and the Terracotta Army of Emperor Qin Shi Huang  
W.Kasprzyk Propozycja rekonstrukcji brakujących fragmentów kamiennego krucyfiksu Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie Proposal for Reconstruction of Missing Fragments in the Stone Crucifix by Wit Stwosz in St Mary’s Church in Kraków  
R.Wójtowicz Przygotowanie i stabilizacja nowego podobrazia płóciennego w procesie konserwatorskim Panoramy Feszty Preparation and Stabilisation of a New Canvas Support in the Conservation Process of the Feszty Panorama  
Z.Wikłacz Dokumentacja konserwatorska w trzech wymiarach Conservation Documentation in Three Dimensions  
D.Jarmińska
W. Sobucki
Zmiany właściwości papierów po dezynfekcji Lichenicidą 246 Changes of Paper Properties after Disinfection with the Preparation Lichenicida 246  
A.Michajłów Metafizyka konserwacji - powołanie do wieczności; Fragment dziennika K. Witkowskiej The Metaphysics of Conservation – The Call of Eternity. Fragment of Krystyna Witkowska”s Diary  
A.Guzowska Przygotowanie płócien dublażowych Preparation of Canvas Support Substrates for Relining  
J.Perkowski Wpływ promieniowania gamma na dzieło sztuki w procesach dezynfekcji i dezynsekcji Gamma Radiation and Its Effects on Works of Art in Disinfection and Insert Deinfestation  
J.J. Kunicki-Goldfinger Oznaczanie zawartości ołowiu w zabytkowych szkłach i szkliwach ceramicznych przy użyciu metody wstecznego rozpraszania cząstek beta Detrmination of Lead Content in Historic Glasses and Ceramic Glazes using Beta-ray Back Scattering Technique  
E. Pilecka-Pietrusińska
E. Gierlik
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na drewniane podobrazia The Effect of Atmospheric Pollution on Wooden Supports  
D.Kacprzak Fischer von Erlach Fischer von Erlach  
P.Parandowski Może duch się upomni... May the Dead Spirit Raise its Claim...  
       
Vol.8 No 3-4 (30-31) 1997      
       
I.Płuska Konserwacja soli. Stan badań wystroju rzeźbiarskiego wnętrza kaplicy św. Antoniego w Wieliczce - wnioski konserwatorskie A report on the state of the studies on the carved interior decoration of the St. Antoine’s Chapel in Wieliczka together with conservator’s conclusions  
E.M.Nosek Konserwacja posągu króla Zygmunta III Wazy Conservation of the Statue of  King Sigmund Wasa the Third  
J.Dąbrowski Trwałe papiery drukowe, obecnie i dawno temu Permament Printing Papers, Nowadays and in the Past  
R.Kozłowski
J.Adamowicz
Obicia kurdybanowe. Naciąg in situ Flattening in situ the Gilt Leather Wall Hangings  
G.Bastek
G.Janczarski
Serenissima. Świato Wenecji. Nowe badania nad obrazami weneckimi w MN w W-wie Serenissima. Light of Venice. New Studies Over Venetian Paintings in the National Museum in Warsaw  
M.Roznerska Tryptyk z Sątop.Dwustronnie malowane kwatery tryptyku z Sątop. Metoda i środki zastosowane do przeniesienia rozwarstwionych obrazów na nowe podłoże Double sided panels of a triptych of Sątopy. Methods and means used to move delaminated paintings to their new supports  
E.Bakun XVII-wieczny ołtarz Matki Boskiej Różańcowej z kościoła w Trzcianie k/Rzeszowa A seventeenth century altar of Virgin Mary of the Rosary from the church of Trzciana near Rzeszów  
B.Rouba Mur. Problematyka konserwatorska gotyckiego muru kościoła NMP w Toruniu The Conservation of the Gothic Wall of our Lady Church in Toruń  
P.Gorek Krucyfiks ocalony. Konserwacja rzeźby Chrystus z krucyfiksu - transfer rzeźby drewnianej The Survival of the Crucifix Conservation of a statue of Christ Crucified – a transfer of a wooden carving  
E.i J.Wolscy Wystawa Exhibition  
A.Małecka Mosty wschodu. Typizacja i znaczenie mostów w architekturze muzułmańskiego wschodu. Mosty Allahvardi i Khwaju The Bridges of East. The significance and the types of bridges in the architecture of the Muslim Orient. The Allahvardi and Khwai bridges in Esfahatan  
P.Parandowski Za Słowackim... Following Slowacki...  
E.Pilecka-Pietrusińska Bezspoinowe łączenie drewna Adhesive – free joining of wood  
A.Mitka Dublowanie obrazów - uniwersalne krosno pomocnicze The Reling Paintigs. A Universal Auxiliary Stretcher for the Purpose  
       
Vol.8 No 2 (29) 1997      
       
A.Tomaszewski Konserwacja i restauracja dzieł architektury i sztuki nowoczesnej Conservation and Restauration of Works of Contemporary Modern Art and Architecture  
I.Szmelter Fenomen sztuki nowoczesnej The Phenomena of Modern Art and Conservation  
D.Markowski Obrazy impastowe. Zastosowanie folii poliamidowej w konserwacji impastowego obrazu XX-wiecznego A.Bodre „Przechodząca przez rzekę“ An Aplication of the Polyamide Foil in the Conservation of a Twentieth Century Impasted Painting „A Woman Crossing a River” by A. Borde  
B.Rouba „Arlekin“ T.Niesiołowskiego. Asymetria budowy jako czynnik określający przebieg niszczenia na podstawie obrazu „Arlekin“ Tymona Niesiołowskiego The Asymmetry of Structure as a Factor Determining the Process of Destruction. Case study – Harlequin easel painting by Tymon Niesiołowski  
W.Domasłowski
M.Kęsy-Lewandowska
J.Krauze
J.Łukaszewicz
Beton. Badania nad konserwacją zabytków betonowych Studies on the conservation of monuments made out of concrete  
T.Sawicki Konserwacja dzieł Hasiora Conservation of thework of Hasior  
J.Martusewicz Kilka uwag o rekonstrukcji na przykładzie dwóch współczesnych rzeźb Morela Some Remarks on Retouration Based on Two Examples of Contemporary Sculptures made by Henryk Morel  
Z.Prokop Problematyka konserwacji „Ławki“ Tadeusza Kantora Conservation Ideas of the Tadeusz Kantor „Desk”  
A.Pawlak-Jędrzejewska Konserwacja sztuki współczesnej. Dylematy konserwatora Conservation of Contemporary Art – Conservator’s Dilemma  
J.Czernichowska Projekty EXPO’58. Parę refleksji nad problemami sztuki współczesnej A Few thoughts on Problems of Modern Art  
R.Kozłowski
S.Małek
REMMERS, Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - konserwacja zbytku XX-wiek    
A.Zębala Poznanie intencji artysty - podstawą udanej konserwacji Identification of Artist’s Intent as a Critical Step to a Successful Conservation  
P.Karaszkiewicz
M.G.Rogóż
H.Doktor
Higroskopijne własności wybranych materiałów stosowanych w malarstwie współczesnym Higroscopic Proporties of Some Materials Used in Modern Paintings  
J.Gola O materii rzeźbiarskiej. Wyjęte z rozważań o Alinie Szapocznikow On the Sculpture’s Matter: Excerpts from Consideration on Alina Szapocznikow  
M.Wróblewska Blask sztuki The brightness of art  
M.Małkowska Owoce kazirodczych związków The fruitfull relation ships of incest  
       
Vol.8 No 1 (28) 1997      
       
P. Białko
A. Wójcik
J. Dzieciątkowska
Ratusz Gdański. Elewacje Ratusza Głównego Miasta Gdańska problemy konserwacji dekoracji malarskiej na wądku ceglanym Facades of the Gdańsk City Hall – Problems of Conserving Painted Decoration on Brickwork  
H. Jaworowski
S. Furmańczyk
W. Bald
Pałac Poznańskiego. Elewacja pałacu poznańskiego w Łodzi w projekcie architektoniczno-konserwatorskim Facades of the Poznański Palace in Łódź in the Architectural-Conservation Scheme  
M. Stec Sgraffiti a Architektura - układ i funkcja sgraffit na elewacjach Scraffito and Architecture – Layout and Function of Sgraffiti on Facades  
D. Kacprzak Dom Zająca. Fasada wiedeńskiego Domu Zająca Hare House Facade of the Viennese „Hare House”  
J. Lang
Z. Rozłucka
Trwałość spoiw. Próba oceny odporności tradycyjnych technik malarskich stosowanych w ekspozycji zewnętrznej Durability of Binding Agents. Assessment of the Durability of Traditional Painting Techniques Applied to External Plasterwork  
J. Potz Fasady ziemi obiecanej Facades of the Promised Land  
J. Urbańczyk
M. P. Wronka
BECKERS, Kolor - Powtarzalność i odporność, system kolorów naturalnych Colour. Repeated and Durability. Natural Colour System  
W. Strehlau CAPAROL, Brama. Otwarcie Bramy w Poczdamie. Poczdamska Brama Brandemburska odrestaurowana według starych wzorców Open Gates in Potsdam. The Potsdam Brandenburg Gate Restored According to Old Models  
G. Hilbert
F. Janning
REMMERS, Katedra. Prace renowacyjne i konserwatorskie przy katedrze św. Szczepana w Wiedniu Cathedral. Restoration and Conservation Work at St Stephen’s Cathedral in Vienna  
M. Nocoń SCHOMBURG, Wilgoć. Renowacja obiektów zawilgoconych Renovation of Damp Buildings  
R.Koprowicz TUBAG, Cement czy wapno? Conservation of architecture – with cement or lime  
       
Vol.7 No 3-4 (26-27) 1996      
       
E. Marxen-Wolska Giliolvs Riminaldvs zapoznany portret z XV w Giliolvs Riminaldvs un ritratto Quattrocentesco sconosciuto  
D. Markowski Zbigniew Tymaszewski „Kompozycja“ „Composition” by Zbigniew Tymoszewski  
M. Woźniak
D. Jarmińska
Psałterz Floriański pod lupą konserwatorów The Florianski Psalter under the magnifying glas of conservators  
D. Kacprzak Rysunki Franza Wernera von Tamm    
M. Kozarzewski
R. Wójtowicz
Panorama Feszty raport z prac konserwatorskich Feszty’s Panorama. Report on the restoration Ópusztaszer, 1991-1995  
W. Kozak Dekoracje teatralne w Zamku w Łańcucie A theatre stage scenery from the Łańcut „The Castle” museum  
A. Małecka Meczet szacha Lutfallaha Sheikh Luftfallah’s Mosque  
A.M. Woźniak Sztuka konserwacji opraw książkowych The art of preservation of book bindings  
J. Dominikowski Nom omnis moriar ?...Cmentarz Stary w Łodzi Nom omnis moriar ?...The Stary Cementary in Łódź  
W. Sobucki
D. Jarmińska
D. Rams
Nowe papiery o konserwatorskiej jakości    
J. Jakubiak
M. Nowakowska
Porównanie własności Paraloidu B72 i Paraloidu B82 A comparison of the properties of Paraloid B72 and Paraloid B82  
S. Skibiński
L. Jagodziński
A. Skibińska
Multimedialne techniki dokumentacji konserwatorskiej zabytków New Multimedia Techniques of the Monuments’ Documentation  
W. Procyk XIX-wieczny wzornik pomników nagrobnych A 19th  century master catalogue of grave monuments  
I. Szmelter Conservatio Creatio Aeterna Est    
W. Kurpik Zasady konserwacji dzieł sztuki Rules of the preservation
of art pieces
 
E. Święcka Sprawozdanie z konferencji Komitetu Konserwacji ICOM w Edynburgu    
J. Perkowski Technika radiacyjna i izotopowa w konserwacji zabytków    
M. Nawrocka-Teodorczyk Historia pewnego domu przy ul. Piotra Skargi w Pabianicach    
P. Parandowski Nie ma, a jest There is and there isn’t  
S. Safarzyński Metody elektromechaniczne odnawiania powierzchni metalowych Techniques of electromechanical renovation of metal surfaces  
R. Karpowicz WTA    
       
Vol.7 No 1-2 (24-25) 1996      
       
S. Stawicki Renesansowa dekoracja malarska na sklepieniu kolegiaty pułtuskiej A Renaissance Wallpainting
on the Vault
 
J. Furdyna Bożnica Ajzyka w Krakowie Of the Azjyk Synagogue
in Kraków
 
A. Guzik Odkrywkowe badania nawarstwień ściennych Studies of Wall Layers
in the Brick Nave
of the Orthodox Church
in Szczebrzeszyn
 
A. Mamoń Malarstwo ścienne cerkwi w Gorajcu The Wall Paintings
in the Gorajec Orhtodex Church
 
T. Sawicki Malowane kościoły Północnej Mołdawii Painted Churches
of Northern Moldavia
 
W. Witkowski Pod dachem z dranic Under a Shingle Roof –
in a Wooden Cottage from
the East Carpathian Region
 
J. Ciabach Mikroemulsje silikonowe Silicone Microemulsions.
Recommendations
and Contraindications
 
W. Sobucki Odkwaszanie papierów zabytkowych    
A. Małecka Maczet al-Aqsa The Al-Aqsa Mosque in Jerusalem  
P. Parandowski Nieborów Nieborów  
       
Vol.6 No 2-4 (21-23) 1995      
       
A.Lasyk-Majewska
Ł.Skoczeń-Rąpała
E.Pietrzyk
B.Chmiel
Płaszcz koronacyjny króla Stanisława Poniatowskiego    
M.Gral
A.Mandziuk
Historia i historyjka    
E.Weigt
B.Stolarz
Kapa z Piotrawina    
N.Zawisza Tkaniny z domu Uphagena    
W.Domasłowski Badania nad strukturalną hydrofobizacją wapienia pińczowskiego    
A.Mitka
W.Mitka
Nowe techniki i metody    
A. Czajka Charakterystyka i przyczyny zniszczeń materiałów fotograficznych    
E. Pilecka-Pietrusińska
A. Lasek
Rembrandt, Portret mężczyzny    
P. Parandowski Incydent jerozolimski    
B. Ptak Kostiumy filmowe    
J. Wolski 10. Spotkanie Warsztatowe    
R. Mikielewicz
J. Salm
Konferencja Słobity    
P. Dybalski Konserwacja - dewastacja    
I. Płuska A.R.Stefański 1937-1995    
E. Sobczyński
K. Kościa
IPC    
       
Vol.6 No 1 (20) 1995      
       
M.Woźniak „Sakramentarz Tyniecki“ The Tyniec Codex  
T.Olech
B.Janczak
„Bitwa pod Orszą“ The Battle of Orsza  
S. Sztromajer
Z. Sztromajer
Hydrofobizacja materiałów budowlanych The Hydrophobisation of Building Materials  
P.Gawłowski Sulejów    
T.Karpiński Rezydencja w Zgierzu    
D.Kacprzak „Martwa natura z warzęchą“ Franz Werner von Tamm Still life of the Spoonbill, two paintings of Franz Werner von Tamm  
K.Prochaska Roman Kramsztyk - warsztat portrecisty Portrait Workshop  
       
Vol.5 No 1-4 (16-19) 1994      
       
M. Ligęza
J. Rutkowski
Reflektografia w podczerwieni Reflectography under Infra Red  
D. Rams Taśmy samoprzylepne Selfs Adhesive Tapes  
M. Ligęza
J. Rutkowski
Fotografia barwna fluorescencji Fluorescent Colour Photography  
B. Rouba
J. Arszyńska
Dokumentacja w praktyce konserwatorskiej    
W. Sobucki Konserwacja wżerów atramentowych Ink Corrosion  
R. A. Wójcik Negatyw na podłożu szklanym Glass Plate Negatives  
K. Wantuch Werniksy, werniksowanie - dawniej i dziś Varnishes, varnishing
From Past to Present
 
J. Ciabach Stabilizowany werniks damarowy    
P. Stępień Turystyka, a ruiny zamku w Czorsztynie Tourist in Castle in Czorsztyn  
  Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA“ Association
WSPÓLNOTA POLSKA
 
T. Karpiński Pabianice    
J. Salam
R. Mikielewicz
Projekt „Słobity“ Project „Słobity"  
E. Święcka Kapadocja Capadoccia  
M. Lulkiewicz Stanisławowski Biały Dom White House  
A. Mamoń Polichromia z Cmolasu Polychromy from Cmolasa  
E. Marxen-Wolska „Uroki lata“ - czy Watteau?    
M. Stec Myślenie konserwatorskie Conservatory Thinking  
P. Parandowski Bruk i talizman The Flagstones and talisman  
E. Kosakowski Firmy Firms  
I.Płuska Prof. zw. Dr Władysław Ślesiński (1929-1995) Prof. zw. Dr Władysław Ślesiński  
M.Stec   Kartki z podróży  
       
Vol.3 No 3-4 (18-19) 1993      
       
A.B.Strzelczyk
J.Stachera
Ocena skuteczności środków toksycznych stosowanych do dezynfekcji malowideł ściennych    
W.Pęlala
J.Perkowski
Technika radiacyjna    
E.Sobczyński Laser a konserwacja    
J.Ciabach Poliakrylany rozpuszczalne w alkaliach    
A. Szczepanik Pałac na dysku    
R.W.Gazda Trzeci pomnik królewski w Warszawie    
J. Martusewicz Konserwacja Askosu z Centuripe: zagadnienia rekonstrukcji    
A.Lasyk-Majewska
M.Miśkowicz
Konserwacja kostiumów z teatru Cricot2    
E. Marxen-Wolska „Uroki lata“ - czy WATTEAU?    
M. Lisowska-Dziuba Portret Anny    
D. Markowski Słów kilka o potrzebie konserwacji obrazów współczesnych    
E.Radziejowska
-Parandowska
Kongres Kamienia w Paryżu    
  Międzynarodowe Sympozjum Konserwatorskie w Pradze    
E.Święcka Od Madrytu do Arkadii    
J.Furdyna Przetargi    
P.Parandowski Dzienniki Augusta Moszyńskiego    
J.M.Sowińska Ebenisteria w Veneto    
M.Kornecki Polskie kościoły drewniane    
       
Vol.4 No 2 (17) 1993      
       
W.Zalewski   Discovery of Paintings in Mantua-Italy  
M.Wójtowicz   „Entering of the Conquering
Hungarians“ Panorama
 
R.Wójtowicz   Two Panoramas in Hands
of Polish Restorers
 
M.Kozarzewski   Conservation of Feshty’s
Panorama: selected technical
problems
 
E.Radziejowska-
Parandowska
  Coptic Wall Paintings
in Naqlum-Egipt
 
J.Potz   Mosaics of the Land of Promise  
J. Steciński   Conservation of the Wall
Paintings in Silver Pagoda
in Phnom Penh
 
J. Ciabach   Ageing, stabilization and
plasticization of cyclohexanone
varnish
 
E. Święcka   The Romantic Park of Arkadia  
    
Vol.4 No 1 (16) 1993      
       
W. Kurpik Uwagi wstępne do Zbioru Zasad Postępowania konserwatorskiego    
P. Karaszkiewicz
L. Heine
Średniowieczne witraże z Kościoła Mariackiego w Krakowie    
J. Brzozowska Konserwacja XVI-wiecznego obrazu    
M. Majewski
A. Rachtan
Problemy kolorystyki Kościoła św. Anny w Krakowie    
B. Urbanowska Problemy konserwacji wachlarzy    
J. Smaza Konferencja w Krasiczynie    
M. Stec Konserwacja rzeźb z Drohobycza    
A. Guzik
A.Guzik
Odkrycia w kościele w Niedzicy    
M. Stec Konserwacja praktyczna    
  1992-przewody, dyplomy, praktyki ASP w Warszawie    
       
Vol.3 No 3-4 (16-19) 1992      
       
M. Schuster-Gawłowska Lech Kalinowski Profesorem Honorowym    
A. Piotrkowski
E. Kosakowski
Badania fryzów wawelskich    
K. Kreyser Czy konserwator zabytków powinien znać łacinę?    
R. Mirowski Przegląd konserwatorskich obiektów kamiennych    
J.Ciabach Damara na cenzurowanym    
A. Romanowicz Artysta malarz konserwator    
J. Martusewicz Spotkania egerskie    
E. Pilecka-Pietrusińska Pro Memoria    
B. Rouba Nasz Profesor    
K. Kuczman Jan Błyskosz 1931-1992    
J. Wolski O izbach konserwatorskich    
A.Mitka, W.Mitka Plafon w zamku Clausholm, Dania